Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/berichte/domains/berichten.org/public_html/include/confiq.php on line 9
Goede voeding is belangrijk! | Berichten.org

Goede voeding is belangrijk!

Goede voeding is een van de belangrijkste pijlers van een goede gezondheid en daardoor ook van ons levensgeluk. Je hoeft geen experimenten te doen om dat aan te tonen. Het verband tussen voeding en gezondheid komt al tot uiting wanneer men volkeren die in een goede voedselsituatie verkeren vergelijkt met andere die met tekorten kampen.

Weerstand en voeding

De weerstand van een volk tegen ziekten, in het bijzonder infectieziekten, is een graadmeter voor de voedingstoestand van dat volk. zo is bijvoorbeeld de sterfte aan mazelen bij kleuters in Midden- en Zuid-Amerika hoger dan in Noord-Amerika. Dit is niet te wijten aan een meer virulent mazelvirus, noch aan de slechte medische zorg. De sterfte aan mazelen is daar zo groot doordat de kinderen door ondervoeding weinig weerstand hebben. Overal ter wereld krijgen kinderen mazelen. Gewoonlijk is het echter geen noodlottige kinderziekte in landen waar de voedingstoestand en de weerstand van de kinderen goed zijn.
Een slechte voedingstoestand van een volk uit zich in hoge zuigelingen- en kindersterfte. In 1999 was het sterftecijfer onder de kinderen van 1-4 jaar in Egypte ongeveer 50 keer hoger dan in Nederland.
Een slechte voedingstoestand van een volk uit zich ook in hoge tuberculosecijfers en een hoge sterfte aan tuberculose. Een spectaculair voorbeeld heeft Engeland daarvan gegeven. Door gedurende de Tweede Wereldoorlog de voedseldistributie onder leiding van de bekende voedingsdeskundige John Boyd Orr te laten regelen, kreeg de Engelse bevolking ondanks de distributie een evenwichtiger voeding dan voorheen. Het gevolg was dat de voedingstoestand van de bevolking verbeterde en de zuigelingensterfte en de tuberculose afnamen, hoewel de hygiënische omstandigheden door evacuatie, overbevolking, gebrek aan zeep en dergelijke slechter werden.

Groei, ontwikkeling en voeding

Voeding heeft invloed op groei en ontwikkeling. Men ziet dit ook het duidelijks in landen met een lage levensstandaard. Zo staat de groei van kinderen in sommige Afrikaanse landen in jaargetijde waarin er grote voedselschaarste is stil. Zodra de voedseldituatie verbetert, groeien zij weer.
Bij chronisch voedseltekort vormt vooral eiwit-/energieondervoeding of wel 'protein-caloriemalnutrition' een ernstig probleem. Het zijn vooral zuigelingen en kleuters die hier van te lijden hebben. De ernstige vormen zijn marasmus en kwashiorkor. Marasmus wordt veroorzaakt door een evenredig tekort aan calorieën en eiwitten, (bijvoorbeeld door een gebrek aan vlees); kwashiorkor ontstaat door een relatief eiwittekort ten opzichte van de calorieopname. Er is namelijk meestal niet alleen sprake van een eiwittekort, maar primair van een calorieëntekort. Hierdoor kan het aanwezige eiwit niet voldoende worden benut: 'calorie lack-protein leak'.
Directe gevolgen hiervan zijn onder meer een zeer hoge kindersterfte en groeiachterstand. Ook lijkt de geestelijke ontwikkeling nadelig te worden beïnvloed door ondervoeding.
De wereldvoedselvoorziening staat in het middelpunt van de belangstelling. Incidenteel zijn er ook al heel wat acties gevoerd om acute nood te lenigen. Een werkelijke oplossing van de moeilijkheden heeft men echter nog steeds niet gevonden.
Uit onderzoekingen naar de lengte van de Nederlandse recruten gedurende ongeveer anderhalve eeuw blijkt het verband tussen voeding, groei en ontwikkeling eveneens. Hieruit is namelijk naar voren gekomen dat er thans veel meer personen lang worden dan vroeger en dat daardoor de gemiddelde lengte van de Nederlander groter is geworden. Dit is een gevolg van het feit dat de hygiënische omstandigheden waaronder het Nederlands kind leeft en de voeding die het krijgt thans zodanig zijn dat het ten volle kan uitgroeien voor zijn vijfentwintigste jaar (de leeftijd waarop de groei van het lichaam ophoudt).

Gezondheid en voeding

De voeding heeft gedurende het hele leven invloed op de gezondheidstoestand. Een slechte voeding in een bepaalde levensfase kan zich wreken in latere levensfasen. De voeding tijdens de zwangerschap kan invloed hebben op de gezondheid van de baby. Door bepaalde levensgewoonten (mechanisatie, minder lichaamsbeweging) en voedingsgewoonten (meer suiker, meer vet of juist heel weinig) Wordt vaak een verkeerd aantal calorieën opgenomen. Met als gevolg overgewicht of juist ondervoeding. Osteoporose bij bejaarden wordt door sommige voedingsdeskundigen geweten aan een tekort aan eiwit en kalk in een voorgaande levensperiode. Goede voeding is van essentieel belang. Het is daarom dat ik veel mensen ook ten strengste afraad om aan een crash dieet te beginnen. Er is een zeer goed alternatief
 


Bericht geschreven door: 11238733
Aantal keer gelezen: 1993x
Toegevoegd op: 2013-04-23 19:30:04
Laatst gewijzigd op: 2013-08-17 20:32:35

De copyrights van Berichten.org zijn van toepassing! artikelen schrijven en geld verdienen